Marketingové koncepce

ÚVOD - SLUŽBY - MARKETING - MARKETINGOVÉ KONCEPCE


Vývoj Marketingových koncepcí jako cesta k modernímu Marketingu

Proč je dobré probírat minulost? Protože je plná zkušeností a s Marketingem to není jinak. Seznamte se se staršími marketigovými koncepty. Zjistíte co fungovalo a možná odhalíte i důvody, proč to v dnešní době nemůže fungovat. Vždy je dobré se nad vším zamyslet a dát věci do souvislostí. S Marketingem to není jinak. Základní znalosti marketingové historie jsou dobré pro každého podnikatele, živnostníka, jednatele i studenta střední školy.

Takže prosím, zde jsou stručné dějiny Marketingu:

1. Výrobní podnikatelská koncepce

Výrobní marketingová koncepce patří mezi nejstarší marketingové komunikace. Ne že by před touto marketingovou etapou Marketing jako takový neexistoval, ale byly to spíše dílčí kroky a pokusy. Nejednalo se o koncept, jehož jednotlivé kroky do sebe zapadaly. Výrobní podnikatelská koncepce je zaměřena na výrobu a na vše, co s výrobou souvisí. Snížení nákladů, optimalizace výrobního procesu, efektivita organizace výroby, zapojení nových technologií (například robotizace) atd. Na konci všech těchto spojených snah měl z výroby "vypadnout" co nejlevnější výrobek bez velkého ohledu na kvalitu, jehož masivní prodej má maximalizovat výrobci (producentovi výrobku) co nejvyšší zisk. 
Výrobní koncepce je tedy dle textu výše primárně zaměřena na výrobce - producenta. Na potřeby zákazníka - konzumenta se moc nemyslí.

2. Výrobková podnikatelská koncepce

Výrobková marketingová koncepce je po předchozích snahách zaměřena na kvalitu výrobku, protože začíná být známo, že zákazník se při výběru zboží zaměřuje na kvalitu a vlastnosti produktu, které více uspokojí jeho potřeby. Producent se tak snaží zlepšovat a zdokonalovat svůj produkt - hledá konkurenční výhody, zlepšuje technické výhody. Tato výrobková koncepce Marketingu se jeví jako ideál zaměřený na zákazníka, ale bohužel, není to mu tak. Producent, výrobce, podnikatel neví a nezná přání zákazníka na trhu. Často dochází k "přetažení" výrobku, který má vlastnosti, jenž zákazník nevyužije a nepotřebuje. To samozřejmě negativně ovlivňuje výslednou prodejní cenu, kterou zákazník odmítá akceptovat. Základním historickým poznatkem této éry tedy je: Výrobce neví co se děje na trhu, jaká přání zákazník má a jak se zákazník chová.

3. Prodejní podnikatelská koncepce

Prodejní podnikatelská marketingová koncepce jak samotný název napovídá, je zaměřena na samotný prodej, pod který se schovává tlak na zákazníka aby nakoupil vyrobený produkt, který se vyrábí masově a proto se musí i masově prodávat. Tato marketingová koncepce nejvíce zaměstnává asi prodejní oddělení. Vznikají velké kampaně na podporu prodeje fináního výrobku, který s nadsázkou "nikdo nechce".

4. Marketingová podnikatelská koncepce

Chybami se člověk učí. Trvalo to několik dekád, ale první vlašťovky úspěchu se konečně z pohledu současného moderního Markting dostavují, a to v podobě Marketingové podnikatelské koncepci. Podnikatel začíná chápat, že trh je něco více než jen místo setkání poptávky a nabídky. Zjišťuje, že trh se musí studovat a zákazník poznávat. Objevuje, že podnikatel nejvíce vydělá, když uspokojí konkrétní požadavky zákazníka a jeho segmenty, okna a výklenky. Výrobce produktu poznává konkrétní přání na vlastnosti finálního díla své produkce a zahrnuje je do výroby, aby vyrobil co nejlepší výrobek pro svého zákazníka.
Toto pojetí Marketingu vytváří předpoklady pro budoucí rozvoj firmy.

MODERNÍ MARKETING

Zde už nejsme v minulosti, ale v dobách současnosti. Pojmenování koncepce moderního Marketingu je mnoho. S každým autorem a odborníkem přichází i jeho pokus o pojmenování současné úry moderního marketingu. Nejčastějšími názvy marketigových koncepcí je: Sociální Marketing, Etický Marketing a další.

Pro hlubší studium Marketingu doporučujeme knihu, která by se dala nazvat Biblí Marketingu, a to od Philipa Kotlera: Moderní Marketing.

5. Etický sociální Marketing

V současné sobě (20. leta 21. století) se Etický sociální Markting řadí mezí nejmodernější marketingové koncepce. Základním prvkem chápání této koncepce je dát potřeby zákazníků, společnosti a producenta do rovnováhy a synergického souladu a harmonie. Podnik nebo podnikatel je vnímán tak, že tu není jen proto, aby maximalizoval své zisky, ale aby pozitivně ovlivňoval celou společnost a pomáhat tak budovat celkové blaho. Trochu utopie, ale je to hra. Marketingová hra, která má pomáhat rozvoji podnikatelovy firmy.

Přístup a pojetí Marketingu

 Zde už to není o tom, zda chceme nejdříve vyrábět a pak prodávat, nebo prodávat špatné výrobky atd. Zde si popíšeme rozdílností v pojetí a v přístupu k Marketingu, zákazníkovi a trhu z pohledu dvou rozdílných světů.

1. svět - Amerika (ta severní část - především USA) a americký Marketing

Asi to nebude žádným velkým překvapením, ale říci se to musí. Amerika versus Japonsko. Amerika zaměřená na výkon a výsledky. Zisk na prvním místě. Zákazník je jen prostředník. Nutné zlo! Samozřejmě s nadsázkou, ale nemá to daleko od pravdy. V tomto "americkém" pojetí Marketingu se všichni účastníci zaměřují jen na správnou barvu čísel výsledovek. Sociální etické pojetí jde v Americe mírně stranou a je realizován tak trochu na oko aby se neřeklo.

Prosím, toto není kritika. Je to popis přístupu. Všem držím palce. Upřímně přeji výsledky. Jen jak se říká: Karma je zdarma!

2. svět - Japonsko a japonský Marketing

Japonsko a pojetí marketingu japonskými marketéry je více méně opakem Ameriky. Alespoň tak se to na oko divákovi jeví a zdá. Zákazník není jen číslo. Za každým zákazníkem je vztah. Hluboké duševní spojení. Jde o závazky. Jde o čest. Japonec vám s klidným svědomím neprodá šunt. Kdyby ano, večer pak spáchá marketingové oddělení skupinovou seppuku.

Článek je především o pojetí marketingových koncepcí, ale i tento stručný exkurz a pohled na rozdíly v americkém a japonském marketingu jsou také marketingové koncepty.
Snad vám článek přinesl užitek a pokud byste se chtěli na něco zeptat, s chutí do toho.

Autor: Bc. Jan Borůvka, Marketingová komunikace, VŠFS, 2010


ADMIoN na Firmy.cz


 

Podobné nebo související články

Wellness Oáza Zdraví Praha 6

Jak zvýšit návštěvnost stránek?