Marketingová komunikace

ÚVOD - SLUŽBY - MARKETING - MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE


Marketingová komunikace - základ veškerých vztahů mezi zákazníkem a subjektem na straně nabídky.

Co je marketing:
Marketing je proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojení potřeb a přání zákazníka efektivním a výhodným způsobem zajišťujícím splnění cílů organizace

Co je komunikace:
Komunikace - (z latinského communicare, tj. sdílet) znamená vzájemné sdílení - tedy sdělování i přijímání informací. Komunikace je společenský proces a nosičem sdělení bývá řeč či písmo.


Marketingová komunikace společně s produktem, distribucí a cenou tvoří základní součást marketingového mixu.
Marketingové komunikace je termín pro obor i činnosti zabývající se komunikací komerčních i nekomerčních sdělení trhu pomocí marketingových prostředků.
Marketingová komunikace má za úkol přesvědčit zákazníka ve prospěch daného subjektu. Marketingová komunikace se snaží ovlivnit myšlení cílové osoby, aby vybudoval důvěru a loajalitu v poskytované služby, produkty atd. Správné nástroje umožňují změnit názory potenciálního zákazníka, jeho postoje a chování vůči firmě samotné, ale i vůči jejím výrobkům či službám.
Marketingová komunikace je soubor nástrojů určených ke komerční i nekomerční komunikaci s trhem, jejichž společným cílem je podpora marketingové strategie společnosti a snaha o informování a ovlivnění spotřebitelů.

Pracovník marketingové komunikace má zodpovědnost za interní a externí komunikaci firmy.

Komunikace se zákazníkem patří ke klíčovým oblastem marketingu.

Marketingové nástroje pomáhají dosáhnout cílů vytyčených v marketingovém plánu. Soustředí se na zlepšení image, stimulaci poptávky a posílení prodejů. Mezi tradiční marketingové nástroje patří reklama, PR, přímý marketing, osobní prodej a podpora prodeje.

Marketingovou komunikací rozumíme všechny komunikační aktivity, jejichž prostřednictvím se firma snaží ovlivnit vědomosti, postoje a chování zákazníka týkající se produktů nebo služeb, které firma na trhu nabízí.


Podobné nebo související články

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek na míru s pohodlnou administrací tvorby a správy obsahu

Optimalizace stránek

SEO - Optimalizace stránek pro vyhledávače a přirozenou/neplacenou návštěvnost z předních pozic vyhledávačů

Správa PPC kampaní

Získejte optimalizovaný provoz PPC kampaní díky Správě PPC kampaní od ADMIoN, který čerpá z letitých zkušeností.

Novinky v oboru