Marketingový plán - šablona a doporučení

ÚVOD - SLUŽBY - MARKETING - MARKETINGOVÝ PLÁN


Marketingový plán je dokument, který řeší finanční možnosti a způsoby reklamy (propagace) a dalších aktivit z oboru Marketingu pro kalendářní rok nebo jiný stanovený časový úsek. Plán obsahuje vybrané podnikatelské aktivity za účelem dosažení určitých marketingových cílů firmy nebo společnosti v nastaveném časovém úseku. Marketingový plán také zahrnuje současné marketingové pozice v podniku, nápady a inspirace na cílové zákazníky nebo jejich skupiny. Nedílnou součástí marketingového plánu je také popis marketingového mixu, který subjekt bude používat, aby dosáhl svých marketingových cílů.

Marketingový plán - šablona k ilustraci

Připravujeme ke stažení šablonu marketingového plánu. S  použitím naší šablony se i sami pohnete z místa. Chcete-li ale do jasného cíle, raději se nám ozvěte a probereme to společně.
Není nic horšího než očekávat výsledky bez plánu!

Podobné nebo související články


ADMIoN na Firmy.cz


 

Jak zvýšit návštěvnost stránek?