Marketingová strategie - Strategický Marketing

ÚVOD - SLUŽBY - MARKETING - MARKETINGOVÁ STRATEGIE


Marketingová strategie je předem pečlivě promyšlený proces, jehož cílem je efektivní přerozdělení a využití (alokace) omezených finančních prostředků podniku za účelem zvýšení prodeje, získání a udržení si zákazníků a také nalezení výhody oproti konkurentům na trhu (konkurenční výhoda).

Strategie je chápána jako navržený dlouhodobý proces nebo plán, který by měl být u zrodu každé, i té nejmenší firmy nebo společnosti. Strategie je vymezení základního plánu jak dosáhnout výsledků a úspěchu. Z pohledu Marketingu může být strategií například: budování značky, zisku atd.

Zjednodušeně: Bez vytyčené strategie není cíl, který lze úspěšně dosáhnout!
Prakticky: Je vhodné si strategii zpracovat písemně včetně kontrolních bodů.

Komentář: Divili byste se, kolik i větších firem nemá jasně stanovené a vytyčené cíle podnikání. Takoví podnikatelé se honí za "fantomy". Žádný výsledek jim není dost dobrý. Neustále chtějí více.
Tito lidé pak ani nepoznají, že dosáhli úspěchu. Nebuďte dezorientovaní ve svém podnikání. Stanovte si jasné a měřitelné cíle a pravidelně kontrolujte, kde se na strategické cestě nacházíte. 

Co obsahuje Marketingová strategie

Téměř 83% běžné populace se ztrácí v základní terminologii. Jak tedy vytvořit strategii, když nevíme co se za slovem Strategie skrývá.

Co je STRATEGIE

Strategie je dlouhodobý plán vytvořený k dosažení učitého předem stanoveného cíle nebo cílů. Písemně zpracovaný dokument Firemní strategie je jedním z výstupů strategického řízení firmy. Strategie, jako formální firemní dokument obsahuje popis výchozí situace, misi a vizi organizace a také cíle, kterých chce dosáhnout. Správná strategie popisuje také dílčí způsoby a možnosti jak cíle naplnit, včetně harmonogramu a kontrolního orgonogramu jednotlivých delegovaných úkolů a odpovědností. Strategie zastřešuje veškeré další postupy, kroky, metody a dokumenty, jako například Akční plán, Harmonogram, Orgonogram atd.


Podobné nebo související články

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek na míru s pohodlnou administrací tvorby a správy obsahu

Optimalizace stránek

SEO - Optimalizace stránek pro vyhledávače a přirozenou/neplacenou návštěvnost z předních pozic vyhledávačů

Správa PPC kampaní

Získejte optimalizovaný provoz PPC kampaní díky Správě PPC kampaní od ADMIoN, který čerpá z letitých zkušeností.

Novinky v oboru