Marketingová strategie - ADMIoN

ÚVOD - SLUŽBY - MARKETING - MARKETINGOVÁ STRATEGIE


Marketingová strategie je předem pečlivě promyšlený proces, jehož cílem je efektivní přerozdělení a využití omezených finančních prostředků podniku za účelem zvýšení prodeje, získání a udržení si zákazníků a také nalezení výhody oproti konkurentům na trhu (konkurenční výhoda).

Strategie je chápána jako navržený dlouhodobý proces nebo plán, který by měl být u zrodu každé, i té nejmenší firmy nebo společnosti. Strategie je vymezení základního plánu jak dosáhnout výsledků a úspěchu. Z pohledu Marketingu může být strategií například: budování značky, zisku atd.

Zjednodušeně: Bez vytyčené strategie není cíl, který lze úspěšně dosáhnout!

Prakticky: Je vhodné si strategii zpracovat písemně včetně kontrolních bodů.

Komentář: Divili byste se, kolik i větších firem nemá jasně stanovené a vytyčené cíle podnikání. Takoví podnikatelé se honí za "fantomy". Žádný výsledek jim není dost dobrý. Neustále chtějí více.
Tito lidé pak ani nepoznají, že dosáhli úspěchu. Nebuďte dezorientovaní ve svém podnikání. Stanovte si jasné a měřitelné cíle a pravidelně kontrolujte, kde se na strategické cestě nacházíte. 


 

Hledáte pomoc na Internetu?