Content Marketing - Obsahový Marketing

ÚVOD - SLUŽBY - MARKETING - CONTENT MARKETING


Content Marketing, neboli obsahový marketing je koncept marketingových aktivit, zaměřený na tvorbu a publikování a distribuci žádaného a užitečného obsahu, který je pro vybrané cílové publikum hodnotný a relevantní. Cílem těchto obsahových aktivit je především přivést na svou prodejní platformu návštěvníky, probudit v nich pozornost o publikované informace a čtenáře měnit v potenciální zákazníky. Jedná se o nenásilnou formu jak rozšířit základnu základníků a zvýšit tak objem prodeje přes zajímavý obsah například v blogu, infostránkách, mikrostránkách atd.


ADMIoN na Firmy.cz


 

Hledáte pomoc na Internetu?